Visma Scenario

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Visma Scenario

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Scenario:

Integrasjonen gjelder for Visma Scenario versjon 4.8.002 og høyere

Parametrene skal settes opp som følger:

KlientId

Her angis klient id (firma) i Scenario

Datadisk

Disk for dataområde, f.eks C

Programkatalog

Angi Visma Scenario programkatalog, f.eks. C:\Programfiler\Scenario

Eksportkatalog

Angi katalog for eksport av data fra Visma Scenario, f.eks. C:\Scenario

Eksportkatalogen skal være opprettet på forhånd

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon