Visma Rubicon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Visma Rubicon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Rubicon:

Dette systemet støttes ikke i avstemmingsfunksjonene.

Klientnummer

Her angis klientnummeret i Visma Rubicon. Dette kan kun angis på den enkelte klient. Dersom dette ikke settes opp på den enkelte klient i Firmaopplysninger på klienten, forutsetter programmet at klientnummeret er det samme som i Finale-programmet.

Klientkatalog

Her angis stien til klientkatalogen der data for Visma Rubicon finnes.

Klientkatalogen må angis slik den sees fra server, og ikke slik klientkatalogen fremkommer fra arbeidsstasjonen.

En mappet stasjon på arbeidskatalogen kan altså ikke anvendes som arbeidskatalog.

Eksempel på klientkatalog:

Serverens datakatalog er C:\RUBICON\DATA

Arbeidsstasjonens datakatalog er en mappet R:-stasjon, og er angitt f.eks. som

R:\DATA

Arbeidskatalog skal da angis med

C:\RUBICON\DATA

Pålogging:

Det kreves ikke påloggingsinformasjon for å anvende funksjonen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon