Bruksanvisning for kontantstrømoppstillingen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap > Kontantstrømoppstilling >

Bruksanvisning for kontantstrømoppstillingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kontantstrømoppstillingen har mange fellestrekk i funksjonalitet som det er i offentlig regnskap, og det er også mulig å legge til noter til kontantstrømanalysen.

Følgende menypunkter er aktuelle for kontantstrømanalysen:

a.        Rapporter > Kontantstrømoppstilling

b.        Rapporter > Redigering av kontantstrømoppstilling

c.        Rapporter > Redigering av tilleggsvariabler

Kontantstrømoppstillingen brukes på følgende måte:

       a. Resultat-data for 2 regnskapsår og balansedata for 3 regnskapsår

       b. Tilleggsopplysninger som er nødvendig for å unngå differanser i kontantstrøm

       c. Registrere enkelte tilleggsopplysninger som er nødvendig for korrekt presentasjon

       d. Tilleggsopplysninger for mer eksakt klassifisering av enkelte poster

       e. Registrere korreksjonsposter ved behov

       f. Hvordan se de enkelte elementer som inngår i en linje i kontantstrømanalysen

       g. Visning av detaljer på linjer i kontantstrømoppstillingen

       h. Fabrikkinnstillinger

       i. Egne linjer i kontantstrømanalysen

       j. FINALE Konsolidering, morselskap og konsern