Importere driftsmidler fra 3-parts leverandører

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Annen datautveksing >

Importere driftsmidler fra 3-parts leverandører

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er mulig å importere driftsmidler fra andre systemer til Visma Finale Årsoppgjør. Nærmere detaljer om dette finnes som vedlegg til brukerhåndboken på menyen Hjelp > Dokumentasjon > Brukerhåndbok.