Importere CSV

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Annen datautveksing >

Importere CSV

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Importere CSV finnes på Firmamenyen, og brukes fortrinnsvis til import av driftsmidler, aksjonærer m.v.

Her velges importfil, og trykk på import-knappen.