Hjelp-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer >

Hjelp-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hjelp > Innhold åpner hjelp for programmet

Hjelp > Dokumentasjon > Brukerhåndbok åpner brukerhåndboken for produktet i PDF-format for utskrift av håndboken.

Hjelp > Registrer lisens

Hjelp > Brukerstøtte

Hjelp > Visma Finale's hjemmeside

Hjelp > Send e-post

Hjelp > Send e-post til Finale Systemer as

Hjelp > Om . . . viser informasjon om programversjon og brukerinformasjon.

Hjelp > Informasjon om applikasjonen