Automatisert arkiveringsfunksjon ved overføring til nytt år

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Firma-menyen > Åpne i nytt år >

Automatisert arkiveringsfunksjon ved overføring til nytt år

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende gjelder for klientdata i Visma Finale Årsoppgjør:

Ved bruk av funksjonen Firma > Åpne i nytt år, vil data fra foregående regnskapsår bli tatt vare på automatisk. Data fra foregående år vil bli pakket inn i en fil kalt Våånnnnn.ZIP (*) som lagres på klientkatalogen (katalogen der klientdataene er lagret ved åpning av klienten i nytt regnskapsår).

Dette dokumentet har samme format som en ordinær sikkerhetskopi.

(*)        åå står for siste 2 sifre i årstall, og nnnnn står for klientnummeret, slik at klient nr 1 som overføres fra 2009 til 2010, vil få data fra 2009 lagret i filen V0900001.ZIP.

Dersom det er ønskelig å legge tilbake data til tidligere regnskapsår, se Gjenopprette til fjorårsdata.

Klientdata fra Visma Finale Rapportering og Visma Finale Driftsmidler inngår i den samme sikkerhetskopien, og blir pakket sammen med Visma Finale Årsoppgjør-klienten, så lenge programmene anvender samme datakatalog.