Firma-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer >

Firma-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firma > Ny

Firma > Åpne

Firma > Lagre

Firma > Lukk

Firma > Åpne i nytt år

Firma > Firmaopplysninger

Firma > Vis klientnotat

Firma > Eiere

Firma > Eiere > Eieropplysninger

Firma > Eiere > Prosentandeler

Firma > Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd

Firma > Aksjonærdatabase

Firma > Eksporter

Firma > Skriveroppsett

Firma > Forhåndsvisning

Firma > Skriv ut

Firma > Konverter kontoplan

Firma > Importer CSV

Firma > Altinn

Firma > Avslutt