Overføring av personinntekt i personlige selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Overføring av personinntekt i personlige selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For innehaver overføres følgende beløp:

Post 1.25 overføres til Post 1.6.1 Personinntekt fiske og familiebarnehage

Post 1.26 overføres til Post 1.6.2 Personinntekt Annen næring

Post 1.30 høyre kolonne overføres til Post 1.7.2 Negativ personinntekt samordnet med arbeidsgodtgjørelse annen næring

Post 1.30 høyre kolonne overføres til Post 1.7.5 Negativ personinntekt samordnet med arbeidsgodtgjørelse fiske og familiebarnehage

Overføring av post 1.30 avhenger av feltet "Type næring i firmaopplysninger. Fiske og familiebarnehage regnes som mellomsats.

For ektefelle overføres følgende beløp:

Post 1.23 overføres til Post 1.6.1 Personinntekt fiske og familiebarnehage overført fra ektefelle

Post 1.24 overføres til Post 1.6.2 Personinntekt Annen næring overført fra ektefelle

Post 1.30 høyre kolonne overføres til Post 1.7.2 Negativ personinntekt samordnet med arbeidsgodtgjørelse annen næring

Post 1.30 høyre kolonne overføres til Post 1.7.5 Negativ personinntekt samordnet med arbeidsgodtgjørelse fiske og familiebarnehage

Overføring av post 1.30 avhenger av feltet "Type næring i firmaopplysninger. Alle primærnæringer inkl. fiske og familiebarnehage regnes som primærnæring.