Standardrapport: Dekningsbidragsregnskap pr timeverk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Standard analyserapporter >

Standardrapport: Dekningsbidragsregnskap pr timeverk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

 

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

 

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

 

Timeregnskap

TIME        Antall timeverk

Beholdningsendring, %-fordeling av beholdningsendring

VIAINDIR        VIA: %-andel for indirekte kostnader

VIALONN        VIA: %-andel for lønnskostnad totalt (variable og faste)

VIALFAST        VIA: %-andel for faste lønnskostnad

FVINDIR        FV: %-andel for indirekte kostnad

FVLONN        FV: %-andel for lønnskostnad (variable og faste)

FVLFAST        FV: %-andel for faste lønnskostnad

All beholdningsendring blir regnet som materialkostnader, unntatt den andel som her registreres som andel lønnskostnader og indirekte kostnader.

Kostnadsstørrelser, registrering av beløp

VARADK        Variable driftskostnader (beløp)

(Alle kostnader i posten "Andre driftskostnader" blir regnet som faste kostnader, unntatt det beløpet som her blir registrert som variable kostnader)

FASTPROD        Faste produksjonskostnader

(Alle faste kostnader blir regnet som andre faste kostnader, unntatt det beløpet som her blir registrert som faste produksjonskostnader)

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

 

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter