Legge til analyseobjekt i rapporten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse >

Legge til analyseobjekt i rapporten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Man kan legge til et analyseobjekt i en rapport ved å:

Opprette et nytt analyseobjekt

Legge til et analyseobjekt som allerede finnes

Det oppnås størst fleksibilitet ved å opprette et analyseobjekt helt på nytt.

Dersom man ønsker å legge til et analyseobjekt som håndterer dimensjoner i kontoplanen, kan dette kun gjøres ved å skape et helt nytt objekt.

Dersom man ønsker å legge til et objekt som finnes i en annen analyserapport, oppnås dette best ved å legge til et eksisterende analyseobjekt i rapporten.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse