Utseende (Layout)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse >

Utseende (Layout)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Utseende (Layout) er et oppsett over hvordan et analyseobjekt skal presenteres.

Presentasjonsformene er:

Tabeller

Grafer

Det er enkelt å endre en graf til en tabell eller en tabell til graf.

Det er mulig å lage egendefinert utseende for grafer, men ikke for tabeller.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse