Overføring av næringsinntekt fra RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1167 Næringsoppgave 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Overføring av næringsinntekt fra RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1167 Næringsoppgave 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For innehaver overføres følgende beløp ved positiv nærngsinntekt:

For hver linje i post 0402 kolonne F (innehaver ved ektefellefordeling) eller kolonne E dersom ektefellefordeling ikke er aktuelt overføres til følgende poster avhengig av det som er angitt i postnummer i kolonne E:

Post 2.7.1 Næringsinntekt Jordbruk  

Post 2.7.2 Næringsinntekt Skogbruk  

Post 2.7.3 Næringsinntekt Fiske  

Post 2.7.4 Næringsinntekt Reindrift  

Post 2.7.5 Næringsinntekt Skiferproduksjon

Post 2.7.6 Næringsinntekt Annen næring

Post 2.1.3 Næringsinntekt barnepass  

For ektefelle overføres følgende beløp fra post 0402 kolonne G til post nummer angitt i kolonne E ved positiv næringsinntekt:

Post 2.1.3 Næringsinntekt barnepass overført fra ektefelle

Post 2.7.1 Næringsinntekt Jordbruk overført fra ektefelle

Post 2.7.2 Næringsinntekt Skogbruk overført fra ektefelle

Post 2.7.3 Næringsinntekt Fiske overført fra ektefelle

Post 2.7.4 Næringsinntekt Reindrift overført fra ektefelle

Post 2.7.5 Næringsinntekt Skiferproduksjon overført fra ektefelle

Post 2.7.6 Næringsinntekt Annen næring overført fra ektefelle

For innehaver overføres følgende beløp ved negativ næringsinntekt:

For hver linje i post 0402 kolonne F (innehaver ved ektefellefordeling) eller kolonne E dersom ektefellefordeling ikke er aktuelt overføres til følgende poster avhengig av det som er angitt i postnummer i kolonne E:

Post 3.2.19 Underskudd, jordbruk mv

Post 3.2.19 Underskudd, skogbruk

Post 3.2.19 Underskudd, fiske

Post 3.2.19 Underskudd, reindrift

Post 3.2.19 Underskudd, skiferproduksjon

Post 3.2.19 Underskudd, annen næring

Post 3.2.19 Underskudd, barnepass i eget hjem

For ektefelle overføres følgende beløp fra post 0402 kolonne G til post nummer angitt i kolonne E ved negativ næringsinntekt:

Post 3.3.7 Andre fradrag

Det er ved en feil ikke egne ektefelleposter i post 3.2.19, og de poster som gjelder for innehaver, kan ikke anvendes for ektefelle. Etter konsultasjon med Skatteetaten er det funnet riktig at dette overføres til post 3.3.7 Andre fradrag i tilfeller der underskudd blir fordelt mellom ektefeller.