Vis-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer >

Vis-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knapperad

Funksjonen slår av og på visningen av knapperaden.

Statuslinje

Funksjonen slår av og på visningen av statuslinjen.

Navigatør Hurtigtast Alt + X

Funksjonen slår av og på visning av navigatøren.