Overstyrte poster i skjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Rapporter >

Overstyrte poster i skjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne rapporten inneholder oversikt over alle poster som er registrert direkte i skjema, og som programmet oppfatter som overstyrt.

Rapporten har ikke de vanlige rapportfunksjoner, men har følgende funksjoner:

Slett overstyringslinje

Fjerner verdien som er markert fra skjemaet

Slett alle overstyringer fra alle skjemaer

Denne funksjonen sletter alle linjer som vises i rapporten, med det resultat at alle verdiene blir fjernet fra de aktuelle skjemaene.

Funksjonene her må brukes med varsomhet, da verdiene blir fjernet fra skjemaene. Eneste angremulighet er å avslutte en klinet uten å lagre endringer.