Eksportere data med eksportere-knappen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Utskrift og eksport av data >

Eksportere data med eksportere-knappen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eksport av data kan gjøres med Eksporter data på hovedverktøylinjen eller fra menyen Firma > Eksportere data . . .

Følgende bilde framkommer ved eksport av data:

Generelt anbefales det eksport til fil og ikke til utklippstavle for å sikre at formatet på de eksporterte data blir mest mulig korrekt.  Ved eksport til Excel og utklippstavle fra kontoplanen, vil siste konto kunne bli utelatt.

Ved valget Eksporter til: "Fil", vil bildet med lagre fil framkomme:

Navngi filen og lagre den. Deretter kan man åpne filen ved å velge Windows Utforsker eller ved hjelp av menyen Start-knappen > Dokumenter > ...... (de sist lagrede dokumentene).

Generelt anbefales det at eksport foretas til fil og ikke til utklippstavle på grunn av eksportformatene ikke alltid er tilfredsstillende ved eksport til utklippstavle.