Tripletex

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Tripletex

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oppsett for enkeltstående selskap

I Tripletex

Sørg for at tilleggstjensten API 2.0 er aktivert:

oGå til Selskap->Vår kundeside i menyen på venstre side og kryss av for API 2.0 dersom dette ikke er gjort allerede.

Opprett API brukernøkkel for Visma Finale.

oVelg din egen bruker øverst i menyen på venstre side og klikk på Min profil.

oVelg API-TILGANG fra menyen øverst i bildet (velg eventuelt MER for å få tilgang til alle valgene).

oKlikk NY NØKKEL.

oVelg “VismaFinale” i Applikasjonsnavn.

oI Gi nøkkelen et navn kan du skrive “Visma Finale”.

oKlikk OPPRETT NØKKEL. Du vil nå få en API-nøkkel. Kopier verdien av denne nøkkelen.

I Finale

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Brukernøkkel-ID settes til koden API-nøkkel du kopierte da du opprettet nøkkel i Tripletex. Merk at koden Brukernøkkel-ID fra Tripletex ikke kan brukes.

OrgNr skal ikke fylles ut.

Oppsett for regnskapsbyrå

I Tripletex

Sørg for at tilleggstjensten API 2.0 er aktivert:

oGå til Selskap->Vår kundeside i menyen på venstre side og kryss av for API 2.0 dersom dette ikke er gjort allerede.

Opprett API brukernøkkel for Visma Finale.

oVelg din egen bruker øverst i menyen på venstre side.

oVelg API-TILGANG fra menyen øverst i bildet (velg eventuelt MER for å få tilgang til alle valgene).

oKlikk NY NØKKEL.

oVelg “VismaFinale” i Applikasjonsnavn.

oI Gi nøkkelen et navn kan du skrive “Visma Finale”.

oKryss av for Regnskapskontorets brukernøkkel.

oKlikk OPPRETT NØKKEL. Du vil nå få en API-nøkkel. Kopier verdien av denne nøkkelen.

Gi tilgang til klientene

oSlå opp aktuelle klienter i kundeoversikten

oVelg KLIENTTILGANG i menyen øverst i bildet.

oKlikk på knappen for å legge til ansatte (til høyre for LAGRE-knappen) og legg til “Visma Finale”.

oVelg “Standardrettigheter for regnskapsførere” som Rettighetsmal.

oKlikk LEGG TIL ANSATT.

I Finale

Integrasjonen kan enten sette opp for hver enkelt klient i Firmaopplysninger, eller felles for alle klienter i Byråoppplysninger.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Brukernøkkel-ID settes til koden API-nøkkel du kopierte da du opprettet nøkkel i Tripletex. Merk at koden Brukernøkkel-ID fra Tripletex ikke kan brukes.

OrgNr settes til klientens organisasjonsnummer.

Felles regnskapsintegrasjon setter du opp i Tilleggsfunksjoner -> Byråopplysninger.

Brukernøkkel-ID settes til koden API-nøkkel du kopierte da du opprettet nøkkel i Tripletex. Merk at koden Brukernøkkel-ID fra Tripletex ikke kan brukes.

OrgNr settes til %ORGNR% (Ordet ORGNR med prosenttegn foran og etter). Ved pålogging til Tripletex benyttes da det organisasjonsnummeret som er registrert i firmaopplysningene.