Byråopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Tilleggsfunksjoner-menyen >

Byråopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I menyen Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger registreres opplysninger om regnskapskontoret, revisjonskontoret eller regnskapsavdelingen i konsernet mv.

Byråopplysninger blir lagt inn i topptekst på alle rapporter.

Dersom byrånavnet ikke er registrert, vil rapportene inneholde regnskapsførers navn fra firmaopplysninger på klienten.

Låsing av byråopplysninger:

Det er mulig å låse byråopplysninger fra redigering av brukerne, slik at kun navngitte brukere skal kunne endre byråopplysningene. Send e-post til firmapost@finale.no for å få tilsendt fremgangsmåte for låsing av byråopplysninger.

Se også:

Byråopplysninger i rapporter

Regnskapsintegrasjon