Hurtignavigering mellom sist brukte funksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Skjermbildet >

Hurtignavigering mellom sist brukte funksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne navigasjonsfunksjon gjør det enklere å navigere i programmet. Funksjonen gjør at du hurtig og enkelt kan navigere mellom de sist brukte skjermbildene rapportene og skjemaene.

Denne funksjonen finner du øverst i arbeidsområdet:

Du klikker bare på funksjonen i topplinjen, og programmet skifter til den valgte funksjonen. Programmet hoder ikke flere vinduer åpent, og funksjonen vil derfor lukke den funksjonen som er aktiv, og gå til den valgte funksjonen.