SAF-T

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

SAF-T

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Integrasjon mot SAF-T skjer mot en fil eksportert fra økonomisystemer.

I den grad at regnskapssystemet lar deg velge innhold i SAF-T-filen, vil følgende innhold være påkrevd:

Liste over hovedbokskontoer anvendt i året eller som har saldo

Regnskapsperioden skal være fra regnskapsårets begynnelse.

Transaksjoner for hele regnskapsperioden.

Saldo på kontoer ved regnskapsperiodens begynnelse.

Liste over kundereskontroer og/eller leverandørreskontroer (for avstemmingsformål)

 

Visma Finale Rapportering støtter kun import av data i SAF-T-format. Visma Finale Rapportering er ikke beregnet for regnskapsføring, kun som støtteverktøy for regnskapssystemer. Eksport av data til SAF-T-format må derfor foretas fra regnskapssystemet etter at systemet er oppdatert med tilleggsposteringer fra Visma Finale Rapportering.

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Filnavn

Velg SAF-T-filen som er eksportert fra økonomisystemet.

Bruk transaksjonsdato istf. periode

Gyldige valg:

Blankt felt

J

Dersom denne parameteren settes til J vil programmet bruke transaksjonsdato i stedet for perioden som er angitt i SAF-T-filen for for å periodisere transaksjonene. Vanligvis vil parameteren være blank, og da vil perioden bli brukt.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon