Tekstkoder som returnerer tall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tekstkoder >

Tekstkoder som returnerer tall

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tekstkoder som returnerer tall, har følgende format:

@@(Formel)

Denne tekstkoden vil returnere et tall formatert med tusenskilletegn og uten desimaler.

Det er også mulig å angi formateringsinformasjon, som påvirker utseende av tallet. Denne muligheten har følgende format:

@@(Formel \D=2 \D=x \F \P \Z \S)

Kodeelement

Påkrevd

Forklaring

Formel

Påkrevd

Formelen angir returverdi fra funksjonen. Oppbygning av formelen er forklart i et eget hjelpeemne.

\D=2

Valgfri

Angir 2 desimaler i svaret. Tallet 14 100,458 vil vises som 14 100,46.

\D=x \F

Valgfri

Angir et flyttall uten tusenskilletegn med x desimaler, der x angis som et heltall mellom 1 og 10. Eksempel med \D=1 \F med tallet 24,645: Returverdien formateres slik: 24,6.

\P

Valgfri

Parentes rundt negative tall. Dersom kodeelementet ikke er angitt, vil negative tall vises med minustegn foran. Tallet -100 vil normalt vises som -100, men med kodeelementet \P vises tallet som (100).

\Z

Valgfri sammen med \D=x \F

Fjerner avsluttende nuller i desimaltall.  Dersom man angir \D=3 \F vil tallet 6000,45013 formateres som 6000,450 mens \D=3 \F \Z vil formateres som 6000,45.

\S

Valgfri

Formaterer tallet med komma som tusenskilletegn og punktum som desimaltegn. Tallet 6000,23 vil vises som 6,000.23.

Eksempel med tallet -6000,4003:

Uten angitt formatering -6 000

Tall med 2 desimaler og tusenskilletegn \D=2 gir -6 000,40

Tall med 3 desimaler \D=3 \F        gir -6000,400

Tall med 3 desimaler uten avsluttende nuller        \D=3 \F \Z gir -6000,4

Tall med parentes for negative tall \P gir (6 000)

Amerikansk formatering av tall \S gir -6,000

Amerikansk formatering med 2 desimaler \S \D=2 gir -6,000.40

Se også:

Oversikt over tekstkoder

Oversikt over formler