Oversikt over innebygde nøkkeltall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nøkkeltall >

Oversikt over innebygde nøkkeltall

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Her er en oversikt over nøkkeltallene som anvendes i Visma Finale Rapportering og andre Finale-programmer.

       Forklaringer til kolonner i nøkkeltalloversikten

Oversikt over nøkkeltall i tilgjengelig i Visma Finale Rapportering:

       Resultatposter

       Eiendeler

       Egenkapital

       Gjeldsposter

       Likviditet

       Totalkapital og prosent av totalkapital

       Kontantstrøm

       Lønn og honorarer

       Aksjer og nøkkeltall pr aksje

       Omsetning / MVA

       Prosent av driftsinntekter og omsetning

       Seriesummer i standardkontoplanen

       Nøkkeltall basert på tilleggsvariabler for antall

       Nøkkeltall anvendt i analyserapporter

Se også:

Hva er et nøkkeltall?