Framført godtgjørelse fra tidligere år

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Framført godtgjørelse fra tidligere år

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fremført godtgjørelse på aksjeutbytte fra norske selskaper fra tidligere år registreres i menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Fremførte verdier og underskillekort Godtgjørelse.

Godtgjørelse fra tidligere år registreres i venstre kolonne. Midterste kolonne viser det som er anvendt i skatteberegningen (beregnes automatisk av programmet) og høyre kolonne viser rest til framføring til senere år.

Godtgjørelse til fremføring oppstod for siste gang i inntektsåret 2003, og har maksimalt 10 års fremføringsrett. Det faller derfor bort fremføringsrett for ett og ett inntektsår til og med inntektsåret 2013. Endelig bortfall av slik godtgjørelse skjer etter fremføring til inntektsår 2013 for godtgjørelse for inntektsåret 2003.\

Se også:

Skatteberegning - generelt

Skatteberegning - skattekostnad

Automatisk postering av skattekostnader