Utskrift av spesifikasjon av midlertidige forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Utskrift av spesifikasjon av midlertidige forskjeller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å skrive ut spesifikasjon av midlertidige forskjeller, velges menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Utsatt skatt. Utskrift av spesifikasjon finner du som en relevant funksjon i nedre del av navigatoren.

Denne utskriften er også en relevant funksjon til rapporten skatteberegning og disponering.