Realisasjon av aksjer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Realisasjon av aksjer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I dette skjermbildet registreres data for RF1061 Avhendelse av aksjer.

Det kan opprettes flere avhendelser med Ny -knappen.

Bla fra avhendelse til avhendelse med Første bil, forrige bil, neste bil, siste bil.

Avhendelser kan slettes med Slett .

Det blir ikke foretatt posteringer på grunnlag av registreringer i denne funksjonen.

Kun skattepliktige aksjeoverdragelser skal registreres i RF-1059 for selskaper innenfor fritaksmodellen.

Alle overdragelser som registreres, blir tatt med i RF-1167 Næringsoppgave 2 som skattepliktige/fradragsberettigede aksjeoverdragelser.

RF-1059 Avhendelse av aksjer kan ikke opprettes som et manuelt skjema.