Velg klientkatalog

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Velg klientkatalog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I klientoversiktsbildet (se under Klientoversikt - Åpne klient) er det mulig å endre aktiv klientkatalog.

Klientkatalog kan velges på en av følgende måter:

1.Bruke valgboksen for klientkatalog for å velge blant tidligere brukte klientkataloger:

Klientkatalogene som har vært brukt tidligere, lagres i brukeroppsettet.

2.Bruke katalogsøkingsknappen

Se også:

Beskrivelse av funksjonen

.