Sortere klientoversikten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Sortere klientoversikten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Normalt er klienter sortert i stigende nummerorden etter klientnummer.

For å endre sorteringsrekkefølge, kan man klikke med venstre museknapp på kolonneoversikten for å endre sortering etter valgt kolonne. F.eks. kan man klikke på kolonnen Navn for å sortere etter navn. Det er mulig å sortere etter alle kolonner som er i kolonneoversikten.

For sortering i motsatt rekkefølge, klikker man en gang til på den kolonnen man ønsker sortering etter. For å sortere i motsatt nummerorden holder det å klikke en gang på Nr-kolonnen hvis annen sortering ikke er valgt i mellomtiden.

Med kolonneoverskrift menes følgende del av skjermbildet (markert med rød ramme):