Slette klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Slette klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I klientoversikten er det mulighet til å slette en klient. (Om klientoversikten, se Klientoversikt - Åpne klient).

For å slette en klient, brukes funksjonsknappen Slette klient.

Når sletting av klient er valgt, vil følgende melding framkomme:

Det er mulig her å enten slette enkelte filer på klienten eller slette alle klientfilene. Innenfor dialogbildet er alle klientfilene markert med avkrysning i en boks foran filene som standard.

Ved å trykke på Slett-knappen vil alle markerte filer bli slettet. Ved å trykke på Avbryt eller på i øvre høyre hjørne, vil slettingen bli avbrutt.

Dersom kun enkelte filer på klienten blir slettet, kan dette medføre feil i klientdataene, og må derfor kun utføres med særdeles stor varsomhet om dette skulle utføres. Vi anbefaler at delvis sletting ikke foretas, men funksjonen kan være ønskelig i enkelte spesielle situasjoner, slik at vi har latt muligheten være tilstede.

NARF Avstemming opprettholder imidlertid standard Windows-funksjonalitet ved at slettede klientfiler blir lagt i Papirkurven på lokale harddisker. Vær imidlertid oppmerksom på at sletting av klienter på nettverksstasjoner ikke havner i Papirkurven, og dermed kan være slettet for alltid, og umulig å rette opp.

Hvis klienter skal gjenopprettes fra papirkurven, gjøres det ved å åpne Papirkurven på Windows-skrivebordet, fra menyen velges Vis > Detaljer, og klikk deretter på overskriften Dato slettet slik at filene i Papirkurven blir sortert i rekkefølge etter slettetidspunkt. Merk alle filer som skal gjenopprettes, og velg fra menyen Fil > Gjenopprett.