Klientkatalog og arbeidskatalog

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Klientkatalog og arbeidskatalog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

FINALE-programmene har følgende kataloger hvor klientdata er lagret:

1.Klientkatalogen
Klientkatalogen er den katalogen der klientene er permanent lagret.
2.Arbeidskatalogen
Når en klient blir åpnet i et FINALE-program, blir klientdataene kopiert fra klientkatalogen til arbeidskatalogen. Så lenge klienten er åpen i NARF Avstemming, ligger klientdataene i arbeidskatalogen. Når NARF Avstemming avsluttes eller klienten lukkes, blir klientdataene fjernet fra arbeidskatalogen.

Lagring av data i klientkatalogen er nærmere beskrevet i emnet Lagre klient.

Arbeidskatalogen er i standardoppsettet av NARF Avstemming satt til å være en underkatalog Fintemp til klientkatalogen. Dersom klientkatalogen er N:\Finale, vil arbeidskatalogen da være N:\Finale\FinTemp.

Oppsett av arbeidskatalog:

Det er mulig med følgende oppsett av arbeidskatalog:

1.Standard arbeidskatalog
2.Arbeidskatalog på valgt stasjon

Slik endres arbeidskatalogen:

Velg funksjonsknappen Sett arbeidskatalog. Følgende bilde framkommer:

Dersom en av stasjonene velges:

Arbeidskatalog velges ut fra den disken som velges i programmet. Arbeidskataloger blir som standard satt til ...\klientkatalog\FinTemp.

...\FINALE Driftsmidler  

...\katalog\$KONSERN$\  (FINALE Konsern)

...\katalog\$FINALE$\  (FINALE Årsoppgjør/Rapportering/Driftsmidler)

Spesielt om nettverk:

Dersom arbeidskatalogen settes til lokal disk når klienten er lagret på et nettverk, vil man redusere trafikken over nettverksforbindelsen. Dette medfører at NARF Avstemming arbeider raskere.