Sende sikkerhetskopi pr e-post

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering > Lag sikkerhetskopi >

Sende sikkerhetskopi pr e-post

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er også mulig å sende en sikkerhetskopi direkte til e-post. Dette krever at du har tilleggsmodulen for e-post.

 

I sikkerhetskopi-bildet markerer du klienten, og trykker deretter på verktøy-knappen Send e-post.

 

Dersom e-postmodulen ikke er tilgjengelig, kan du sende sikkerhetskopi pr e-post slik som det er angitt nedenfor:

 

Dersom en sikkerhetskopi skal sendes på e-post, følges følgende framgangsmåte:

 

1.Ta en sikkerhetskopi av klienten i NARF Avstemming.
2.Lag en e-post-melding.
3.Før e-posten sendes, brukes e-post-programmets funksjon for å sette inn filvedlegg.
 
Denne funksjonen er gjerne på menyen Sett inn > Fil eller lignende. Mange e-postprogrammer, herunder Microsoft Outlook og Microsoft Outlook Express, har et binders-ikon for hurtigkommando for å legge ved et vedlegg.
 
Finn fram til korrekt katalog i bildet for å sette inn fil, og merk sikkerhetskopien som skal legges ved, og bruk Sett inn - funksjonen i e-post-programmet.

 

 
Sett inn sikkerhetskopien som et filvedlegg.  Navnet på sikkerhetskopien er forklart i punktet Filnavn på sikkerhetskopi.

 

4.Send e-posten.

 

Se også:

Motta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post