Søke i katalogoversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Søke i katalogoversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Søking i katalog skjer i et vindu som dette:

Bruk pluss-knappen foran stasjoner og kataloger for å åpne en katalog for å finne en underkatalog. Når korrekt katalog og eventuelt underkatalog er valgt, brukes OK-knappen eller Enter-tasten for å bekrefte valget av katalog.

Funksjonen aktiviseres av en katalogsøkeknapp.