Motta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering >

Motta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hvis en sikkerhetskopi fra e-post skal legges inn i NARF Avstemming, følges følgende framgangsmåte:

 

1.Åpne e-post-programmet og åpne e-post-meldingen som har sikkerhetskopien som vedlegg.

 

2.Kontrollere at e-post-vedlegget har korrekt filnavn. Om filnavn på sikkerhetskopiene i NARF Avstemming, se Filnavn på sikkerhetskopi.

 

3.Vedlegget må lagres i en katalog på lokal disk, diskett eller nettverket. Bruk e-post-programmets funksjoner for å lagre fil-vedlegget.

 

4.Deretter startes NARF Avstemming som skal gjenopprette sikkerhetskopien.

 

5.Gjenoppretting av sikkerhetskopi er nærmere forklart i menypunktet Gjenopprett fra sikkerhetskopi.