Lukke programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Lukke programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om lukking av klient uten å lukke programmet, se under Lagre klient.

Programmet kan lukkes på en av følgende måter, som alle er standard Windows-metoder for å lukke programmet:

1.Bruk av menypunktet Firma > Lukk eller Konsern > Lukk.
2.Bruk av hurtigtast for lukking av Windows-programmer Alt + F4.
3.Klikke med venstre musknapp på ikonet i øvre høyre hjørne av NARF Avstemming.
4.Dobbelklikke med venstre musknapp på NARF Avstemmings ikon i øvre venstre hjørne av skjermen:

5.Klikke med høyre musknapp på NARF Avstemmings ikon i øvre venstre hjørne av skjermen, og deretter trykke på Lukk  på menyen som da framkommer:

Alle varianter av å lukke programmet medfører at det framkommer spørsmål om klientdata skal lagres, dersom klientdataene er endret under bruk av NARF Avstemming:

Ved å trykke med venstre musknapp på Ja / Yes vil klientdataene bli lagret før programmet lukkes. Ved å trykke på Nei / No vil programmet bli lukket uten at klientdata blir lagret i klientkatalogen. Ved å trykke på Avbryt / Cancel vil operasjonen bli avbrutt, og klienten holdes åpen fortsatt.

Når programmet lukkes på alminnelig vis, vil alltid klientdataene bli slettet fra arbeidskatalogen etter at dataene er lagret i klientkatalogen. Om arbeidskatalog og klientkatalog, se under Klientkatalog og arbeidskatalog.