Lag sikkerhetskopi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering >

Lag sikkerhetskopi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se også:

Sikkerhetskopiering av aktiv klient

Sende sikkerhetskopi pr e-post.

 

Programmet tar ikke sikkerhetskopi av regnearkene og andre filvedlegg til avstemmingsmappene, og heller ikke selve avstemmingsmappene, kun selve programdataene i Visma Finale Avstemming.

 

I alle NARF Avstemming lages sikkerhetskopiene fra menyen Tilleggsfunksjoner > Sikkerhetskopiering > Lag sikkerhetskopi.

 

 

Sikkerhetskopieringsbildet har følgende funksjonalitet:

 

Slett klient Oppdatere klientoversikt Sett arbeidskatalog

 

Velge klientkatalog, se Velg klientkatalog.

Sortere klientoversikt, se Sortere klientoversikten.

Søke i klientoversikten, se Søke i klientoversikten.

 

Velge klient for sikkerhetskopiering:

 

Sikkerhetskopiering av en enkelt klient:

Merk klienten på en av følgende måter:

Klikk på klienten med høyre museknapp

Skriv inn søketekst (se over)

Gå med piltast til ønsket klient

Alternativt kan valg av klient og fortsettelse til seg 2 i sikkerhetskopieringen foretas i en operasjon ved å dobbelklikke på klienten med venstre musknapp.

 

Sikkerhetskopiering av flere klienter:

Første klient velges slik:

Velg eventuelt sorteringsmåte ved å klikke på en av kolonneoverskriftene.

Merk først en av klientene etter framgangsmåten beskrevet i avsnittet over.

 

Deretter markeres ytterligere flere klienten på en av følgende måter:

Hold nede Shift-tasten og marker til-og-med-klient. Alle mellomliggende klienter vil også bli valgt.

Hold nede Shift-tasten og dobbelklikk med venstre musetast på til-og-med-klient. Alle mellomliggende klienter vil også bli valgt, og dobbelklikket vil også føre deg til steg 2 i sikkerhetskopieringen.

Hold nede Shift-tasten og bruk enten pil-opp-tasten eller pil-ned-tasten for å merke flere klienter.

Hold nede Ctrl-tasten og merk enkeltstående klienter som ikke er i rekkefølge. For å markere mer enn to klienter, holdes Ctrl-tasten nede og klikk med venstre musknapp på ytterligere en eller flere klienter.

Hold nede Ctrl-tasten og merk enkeltstående klienter som ikke er i rekkefølge. For å markere mer enn to klienter, holdes Ctrl-tasten nede og klikk med venstre musknapp på ytterligere en eller flere klienter. Ved å dobbelklikk på siste klient mens Ctrl-tasten holdes nede, vil dobbelklikket føre deg til steg 2 i sikkerhetskopieringen.

 

Fortsette sikkerhetskopieringen (Gå til steg 2):

Sikkerhetskopieringen startes på en av følgende måter:

Ved å dobbelklikke på klienter (se beskrivelse over)

Ved å taste Enter-tasten etter at en klient eller flere klienter er valgt.

 

Sikkerhetskopiering steg nr 2:

Etter at sikkerhetskopieringen er igangsatt, kommer følgende skjermbilde fram:

 

En enkelt klient:

 

 

 

Flere klienter:

 

 

 

I dette skjermbildet utføres 2 funksjoner:

 

1.        Valg av katalog/stasjon der sikkerhetskopien skal plasseres.

2.        Lage en kommentar til sikkerhetskopien.

 

Ad 1 Valg av katalog/stasjon der sikkerhetskopien skal plasseres:

 

Valget kan angis på en av følgende måter:

Sist valgte katalog vises i målkatalogen, og ingen videre valg er nødvendig hvis denne katalogen skal gjenbrukes.

Skriv inn katalogstien ved hjelp av tastaturet.

Velg katalogen ved å trykke på katalogsøkeknappen til høyre for målkatalogfeltet. Om målkatalogvinduet, se Søke i katalogoversikt.

 

Ad 2. Kommentarfeltet

I kommentarfeltet beskrives en eventuell kommentar til sikkerhetskopien. Denne kommentaren kan være en utfyllende forklaring til sikkerhetskopien, f.eks. "Etter innlesing av saldotall" eller lignende. Det er ikke nødvendig å skrive inn dato og klokkeslett, da sikkerhetskopifilen vil være ha dato- og klokkeslett lagret som fil-informasjon likevel.

 

Kommentaren til sikkerhetskopien vil framkomme som en kommentar vedgjenoppretting fra sikkerhetskopi.

 

Ta sikkerhetskopi

Dette valget vil medføre at sikkerhetskopieringen utføres.

Hvordan gjenkjennes sikkerhetskopi-filen? Se punktet Filnavn på sikkerhetskopi.

 

Hvis det allerede finnes en sikkerhetskopi i målkatalogen, vil følgende melding framkomme:

 

 

 

Ved å velge Ja / Yes vil en forrige sikkerhetskopien i katalogen bli overskrevet av den nye sikkerhetskopien. Ved å velge Nei / No vil det ikke bli tatt sikkerhetskopi.

 

Hvis katalogen som er skrevet inn i Målkatalog-feltet ikke finnes, vil følgende melding framkomme, her illustrert med katalognavnet "C:\KOPI":

 

 

 

Ved å velge Ja / Yes vil katalogen bli opprettet. Ved å velge Nei / No vil du få mulighet til å skrive inn eller velge katalog på nytt og deretter fortsette sikkerhetskopieringen.

 

 

Avbryt sikkerhetskopieringen

Denne knappen avbryter sikkerhetskopieringen, og ingen sikkerhetskopi er tatt.