Lagre klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Lagre klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om klient- og arbeidskataloger i FINALE-programmene, se Klientkatalog og arbeidskatalog.

Når en klient blir åpnet i et FINALE-program, blir klientdataene kopiert fra klientkatalogen til arbeidskatalogen.

Men NARF Avstemming har klienten åpnet, arbeider programmet mot arbeidskatalogen. Ingen data blir skrevet til klientkatalogen uten at brukeren spesielt ber om det.

Lagring av klient til klientkatalog mens klienten fortsatt skal holdes åpen i programmet:

Lagring av data fra arbeidskatalogen til klientkatalogen kan utføres underveis mens man arbeider med klienten:

1.Bruk av menypunktet Firma > Lagre
2.Bruk av hurtigtasten Ctrl + S.
3.Bruk av funksjonsknappen Lagrer klienten.

Lukke klienten med valgmulighet for lagre eller ikke lagre klienten:

Lagring av klientdata kan utføres når klienten lukkes ved å bruke en av følgende framgangsmåter:

1.Bruk av menypunktet Firma > Lukk
2.Bruk av funksjonsknappen Lukker klienten.

Når klienten lukkes, vil følgende dialogboks framkomme dersom programmet har identifisert at klientdata er endret:

 

Ved å trykke med venstre musknapp på Ja / Yes vil klientdataene bli lagret før klienten lukkes. Ved å trykke på Nei / No vil klienten bli lukket uten at klientdata blir lagret i klientkatalogen. Ved å trykke på Avbryt / Cancel vil operasjonen bli avbrutt, og klienten holdes åpen fortsatt.

Når klienten lukkes, vil alltid klientdataene bli slettet fra arbeidskatalogen etter at dataene er lagret i klientkatalogen. Om arbeidskatalog og klientkatalog, se under Klientkatalog og arbeidskatalog.

Lagre og lukke klienten i to etterfølgende operasjoner:

Det er videre mulig å lagre og lukke klienten i to påfølgende operasjoner uten å få opp dialogboksen Klientdata er endret . . .  ved først å lagre klienten og deretter lukke klienten. Dette kan gjøres ved å trykke på ikonene Lagrer klienten etterfulgt av Lukker klienten eller ved å bruke andre alternative funksjoner for lagring og lukking som beskrevet ovenfor.

Lukke programmet med samtidig lagring av klientdata:

FINALE-programmene kan lukkes på flere måter, alle måtene som er standard Windows-funksjonalitet.

Se nærmere om lukking  av programmet under Lukke programmet.

Når programmet lukkes, vil programmet kontrollere om klientdataene er endret. Dersom klientdataene er endret vil følgende valgboks framkomme:

Ved å trykke med venstre musknapp på Ja / Yes vil klientdataene bli lagret før programmet lukkes. Ved å trykke på Nei / No vil programmet bli lukket uten at klientdata blir lagret i klientkatalogen. Ved å trykke på Avbryt / Cancel vil operasjonen bli avbrutt, og programmet og klienten holdes åpen fortsatt.