Hva er en standardkonto (STD-konto)?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen >

Hva er en standardkonto (STD-konto)?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontoplanen er helt fri. Det betyr at det er mulig å angi hvilket kontonummer man ønsker, uten å ta hensyn til hvilket kontointervall kontoen befinner seg i.

I og med at kontoplanen er fri må NARF Avstemming ha mulighet for identifisering av de enkelte kontiene.  Dette kan ikke gjøres via kontonummer (fri konto-plan) eller kontotekst (fri tekst).  NARF Avstemming benytter en henvisning (lenking) mot standard konto (STD-konto).  Dette vil entydig identifisere klientkontoen.

Mye av funksjonaliteten i programmet er basert på at en konto har en egenskap: STANDARDKONTO.

Enkelte standardkontoer kan kun ha en klientkonto lenket til seg.  Andre standard-konti kan ha flere klientkonti lenket mot seg.I tillegg henvises (lenkes) hver klientkonto mot post i alminnelig næringsoppgave og linje i balanse eller linje i resultatregnskap.

Det anbefales på det sterkeste at man tildeler alle konti en standardkonto for å dra full nytte av korrekt funksjonalitet i programmet.

Standardkonto i NARF Avstemming har følgende hensikt og funksjonalitet:

Standardkontiene tildeler avstemmingsegenskaper. En bankkonto vil f.eks. identifiseres som bankkonto ved at den har standardkontokode 1920 Bankinnskudd, 1950 Skattetrekkinnskudd, 2380 Kassekreditt, 1565 Konsernkonto bank underkonto eller 2925 Konsernkonto bank underkonto.