Slette konti med Slett-konto-knappen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen >

Slette konti med Slett-konto-knappen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved bruk av Slett konto i kontoplanbildet vil merket konto bli slettet.

Dersom kontoen har saldo i inneværende periode, vil denne meldingen bli vist:

Dersom kontoen har saldo i tidligere perioder, kan følgende melding framkomme:

Se også:

Slette historikk