Slett historikk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tilleggsfunksjoner på konto-menyen >

Slett historikk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen finnes i menyen Konto > Slett historikk.

Historikk blir slettet for saldotall til angitt år som skal beholdes. Eldre historikk fra saldotall slettes.

Du kan her velge hvor lang tilbake du vil beholde historikken.

Utføre sletting

Avbryt

Bla opp / ned i årstall for sletting av historikk