Kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Redigere kontoplan er menypunktet som er selve hjertet i NARF Avstemming. Kontoplanredigeringen finnes på navigatøren og i menyen Konto > Redigere kontoplan.

Skjermbildet i kontoplan-redigeringen er meget fleksibelt og kan i stor grad tilpasses brukerens ønsker og behov. I tillegg er det en rekke funksjoner som er tilgjengelig i kontoplanredigeringen.

Skjermbildet i kontoplanredigeringen er slik:

(Klikk på deler av kontoplanbildet nedenfor for å få en forklaring til funksjonaliteten til elementet)

Ny konto / Redigere konto / Slette konto

Nytt skillekort / Redigere skillekort / Slette skillekort / Andre skillekortfunksjoner

Nytt filter / Redigere filter / Slette filter

Velg filter

Kopiere lenking fra annen klient / fra standardkontoplanen

Slå på alternativ lenking / Slå av alternativ lenking

Redigere revisjonsområde 2

Områderedigering (Redigering av egendefinerte innlesingsmaler)

/ Opprett kontoplan fra standardkontoplanen

Opprett kontoplan fra klient

Konsistenskontroll av kontoplanen

Hurtigsøk etter konto Hurtigtast Alt + S

 

Se også:

Kontrollsum av saldotall

Kontoredigeringsbildet / Kontoredigeringsfunksjoner

Slett historikk

Sletting av overflødige kontoer