Opprett eller kopier kontoplan fra annen klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen >

Opprett eller kopier kontoplan fra annen klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen Legg til konti fra klient er tilgjengelig i kontoplanbildet.

Denne funksjonen gjør at du kan opprette kontoplanene fullstendig fra en annen klient, eller eventuelt, dersom du allerede har en kontoplan opprettet, legge til alle konti som er på den andre klienten, og som ikke er tilstede på aktiv klient.

Her velges klientkatalog og klient. Det kan videre angis at konsistenskontroll skal igangsettes umiddelbart etter innlesingen.