Om lenking av konti

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen >

Om lenking av konti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hver enkelt konto har lenkinger som angir kontienes behandling i NARF Avstemming.

Hver enkelt konto har følgende lenkinger hvor lenkingene har den nedenfor beskrevne funksjon:

Lenking mot standard konto (STD-konto):

Programmet har en standardkontoplan som er fast. Standardkontoplanen finnes i 2 varianter, der skillet går på selskapstype angitt i firmaopplysningene.
Det er derfor viktig for å nyte full effekt av programmets automatikk, at man gjør seg kjent med standardkontoplanen og anvender standardkonti som er mest mulig eksakt på de forskjellige konti. Mange funksjoner, som f.eks. utbytte til selvangivelsen avhenger av at korrekte standardkonti anvendes, og at konti ikke inneholder blanding av f.eks. forskjellige utbyttetyper.

Lenking mot post i næringsoppgaven:

Uten betydning.

Lenking mot linje i offentlig regnskap:

Uten betydning.

Lenking mot post i forskjellsskjemaet:

Uten betydning.

Lenking mot revisjonsområde 1 eller 2:

Uten betydning.

Lenking mot alternativ linje i offentlig regnskap:

Uten betydning.

Lenking mot alternativ post i næringsoppgave:

Uten betydning.