Klientoversikt - Åpne klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt >

Klientoversikt - Åpne klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientoversiktsbildet i NARF Avstemming er bygget opp slik:

Slette klient

Oppdatere klientoversikt  

Dette menypunktet oppdaterer klientoversikten. Dersom en ny klient er lagt til i klientoversikten uten at dette er lagret av NARF Avstemming, kan det være nødvendig å oppdatere oversikten med denne funksjonsknappen.

Sette arbeidskatalog

Velge klientkatalog

Velge klient i klientoversikten:

Klient velges på en av følgende måter i klientoversikten:

1.Søke etter klient i klientoversikten, se Søke etter klient.
2.Velg klient med piltastene
3.Markere klient ved å peke med musen på klienten og velge klienten med et venstre museklikk.
4.Velge og åpne klienten i en operasjon ved å dobbelklikke ved venstre museknapp på klienten i klientoversiktsbildet.

Åpne klient:

Klienten kan åpnes på en av følgende måter:

1.Etter at klient er valgt (se over), trykk på Enter-tasten.
2.Velg og åpne klienten i en operasjon ved å dobbelklikke med venstre museknapp på klienten i klientoversikten.

Dersom en annen klient er lest inn i programmet, og denne andre klienten ikke er lukket, vil følgende dialogboks framkomme for lagring av den forrige klienten:

Ved å trykke med venstre musknapp på Ja / Yes vil klientdataene bli lagret før neste klient blir åpnet. Ved å trykke på Nei / No vil den forrige klienten bli lukket uten at klientdata blir lagret i klientkatalogen, og neste klient blir åpnet. Ved å trykke på Avbryt / Cancel vil operasjonen bli avbrutt, og den forrige klienten holdes åpen fortsatt.

Se også:

Sortere klientoversikt