Gjenopprett fra sikkerhetskopi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering >

Gjenopprett fra sikkerhetskopi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gjenopprettelse av sikkerhetskopi er felles for alle NARF Avstemming.  Følgende programmer har likevel enkelte særtrekk mht sikkerhetskopieringsfunksjonene som er omtalt her:

Gjenoppretting av sikkerhetskopi finnes i alle NARF Avstemming i menyen Tilleggsfunksjoner > Sikkerhetskopiering > Gjenopprett fra sikkerhetskopi :

 

 

Når funksjonen aktiviseres, framkommer følgende skjermbilde:

 

 

Velge klientkatalog, se Velg klientkatalog.

Sortere klientoversikt, se Sortere klientoversikten.

Søke i klientoversikten, se Søke i klientoversikten.

 

Velge katalog der sikkerhetskopien er lagret:

For å velge katalog hvor sikkerhetskopien er lagret, velges knappen til høyre for Gjenopprett fra-feltet. Om kildekatalogvinduet, se Søke i katalogoversikt. Det er også mulig å skrive katalognavnet direkte inn i feltet.

 

Velge klientkatalog (Katalog der klientdataene skal legges tilbake til):

For å velge katalog hvor sikkerhetskopien er lagret, velges knappen til høyre for Gjenopprett til-feltet. Om kildekatalogvinduet, se Søke i katalogoversikt. Det er også mulig å skrive katalognavnet direkte inn i feltet.

 

 

Velge klient for gjenoppretting:

Det er kun mulig å gjenopprette klienter enkeltvis. Klienter velges med å holde musepekeren over klienten og velge med venstre museknapp. Etter at klient er valgt, kan klient endres, enten med piltaster eller ved å peke på en annen klient og trykke inn venstre museknapp.

 

 

Starte gjenoppretting

Når klient er valgt, trykkes denne knappen inn ved å holde musen over ikonet og trykke inn venstre museknapp.

 

Dersom katalogen der klientfilene skal gjenopprettes til, ikke finnes fra før, vil følgende melding framkomme:

 

 

 

Ved å velge Ja / Yes vil katalogen bli opprettet før klientdataene blir gjenopprettet til katalogen. Dersom det velges Nei / No, vil programmet returnere til gjenopprett-vinduet for valg av ny klientkatalog.

 

Dersom klientdata allerede finnes på valgt katalog i feltet Gjenopprett til, vil følgende melding framkomme:

 

 

 

Ved å velge Ja / Yes vil gamle klientdata bli overskrevet av sikkerhetskopien (som normalt er det man ønsker når man velger å gjenopprette fra sikkerhetskopi). Dersom det velges Nei / No eller Avbryt / Cancel, vil programmet avbryte gjenopprettingen.

 

Avbryt gjenoppretting

Ved å velge dette ikonet, avbrytes gjenopprettingen, og klientoversikten lukkes.