Filnavn på sikkerhetskopi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering >

Filnavn på sikkerhetskopi

Previous pageReturn to chapter overview

Sikkerhetskopiene blir lagret med følgende navn på kopiene:

 

ZIPnnnnn.ZIP

 

der nnnnn = klientnummeret i NARF Avstemming.