Endring av kontonummerlengde

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Endring av kontonummerlengde

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veiledning til endring av kontonummerlengde

Funksjonen finner du på menyen Firma > Konverter kontoplan. Dette menypunktet kan åpnes kun når ingen klienter er aktivisert. Dersom menypunktet er grått, skyldes det at en klient er åpent i programmet.

Framgangsmåten for endring av kontonummerlengde er følgende:

1.Åpne programmet, men ikke klienten.
2.Ta sikkerhetskopi av aktuell klient.
3.Velg menypunktet Firma > Konverter kontoplan.
4.Velg aktuell klient. Dersom meldingen om at kontoplanen allerede er konvertert, kommer opp, velger du at du ønsker å konvertere på nytt.
5.Konverteringsbildet blir åpnet.
6.Velg funksjonen Opprett ny konverteringstabell for å nullstille tabellen og lese inn kontoplandata på nytt.
7.Velg deretter funksjonsknappen Kopier konverteringstabell, ingen konvertering. Denne funksjonen vil fylle inn samme data i "Ny konto" – kolonnen som det som er i "Gammel konto" – kolonnen.
8.Nå er du klar til å øke eller redusere antall siffer i kontoplanen. Dette utføres på en av følgende måter:
A.  Øke antall siffer i kontonumrene
Hold nede Ctrl-tasten samtidig som du trykker på ikonet Endre antall siffer i kontonummer. Denne funksjonen vil legge til en null til slutt i kontonummeret.
For å øke med mer enn ett siffer, gjentas operasjonen det nødvendige antall ganger.

B.  Redusere antall siffer i kontonumrene

a.Hold nede Shift-tasten samtidig som du trykker på ikonet Endre antall siffer i kontonummer. Denne funksjonen vil fjerne siste siffer i kontonummeret.
b.Trykk på ikonet Kontroller konverteringstabellen. Denne funksjonsknappen vil fortelle om det er noen konti som har fått tildelt samme kontonummer.  Hvis så er tilfelle, må en av kontiene som har fått sammenfallende nytt kontonummer, endres slik at nytt kontonummer ikke er sammenfallende. Gjenta Kontroller konverteringstabellen til det kommer en melding om at konverteringstabellen er konsistent.
9.Trykk på knappen for Gjennomføre konvertering.
10.Åpne klienten.
11.Kontrollere opplysninger om antall siffer i kontoplanen. Programmet vil automatisk sette inn korrekt verdi i feltet "Antall siffer i kontonr.". Brukeren må selv registrere korrekt verdi i feltet "Antall siffer i regnskapet". Verdien i feltet "Antall siffer i regnskapet" benyttes for korrekt innlesing av kontoplan/saldotall.

Andre muligheter i funksjonen:

Funksjonen for å øke eller redusere antall siffer i kontoplanen kan også anvendes for brukere som ønsker å foreta denne endringen samtidig med kontokonvertering fra gammel til ny kontoplanstandard.