Tripletex

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet > Regnskapsintegrasjon >

Tripletex

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Tripletex.

Parametrene  skal settes opp som følger:

Brukernavn og Passord

Brukernavn og passord til Tripletex.

OrgNr

Organisasjonsnummeret til selskapet som man ønsker å integrere seg mot.

Ved blankt organisasjonsnummer hentes data fra et forhåndsdefinert selskap i Tripletex (gammel påloggingsmetode).

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjonen settes opp i Tilleggsfunksjoner - Byråopplysninger.

Brukernavn og passord:

Ditt brukernavn og passord til Tripletex

OrgNr

Her registrerer man følgende:   %ORGNR%

Ved pålogging til Tripletex benyttes da det organisasjonsnummeret som er registrert i firmaopplysningene.

Ved å registrere %ORGNR% her behøver man ikke å overstyre integrasjonsoppsettet i firmaopplysningene.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon