Navigatoren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet >

Navigatoren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Navigatøren inneholder snarveier til de forskjellige oppgaver, rapporter og skjemaer, og funksjonen aktiviseres ved å klikke på et av punktene i navigatøren.

For å vise skjemaer og rapporter, anbefales det at man bruker navigatøren. Mange skjemaer vises kun på navigatøren, og ikke i menyene.

Navigatoren skillekort brukes til å veksle mellom de forskjellige funksjonsgruppene. Skillekortet Oppgaver viser de mest brukte oppgaver i programmet. Skillekortet Rapporter inneholder alle rapportene som er tilgjengelig for klienten. Skillekortet Skjemaer inneholder oversikt over alle ligningsoppgaver som er produsert på denne klienten.

Se også:

Skjermbildet