Arbeidsområdets verktøylinje

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet >

Arbeidsområdets verktøylinje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Arbeidsområdets verktøylinje inneholder funksjoner som gjelder for dette arbeidsområdet. Ved å klikke på et av ikonene / funksjonsknappene på verktøylinjen.