Hjelpekonstanter for formler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall > Formler i programmet >

Hjelpekonstanter for formler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her er en oversikt over ulike hjelpekonstanter som er tillatt anvendt i formeluttrykk i programmet.

Konstantene anvendes direkte, og skal ikke ha @ (krøllalfa) foran konstanten, slik som for tilleggsvariabler. Se eksemplene nedenfor.

Uttrykk

Forklaring

AARET

AARET er et tall som returnerer en desimal som anvendes til å grosse opp et resultat-tall for en del av et regnskapsår til et helt regnskapsår. Hver måned teller som 1/12-del og hver dag av en delt måned regnes som 1/30-del.

Hvis regnskapsperioden er på 6 måneder, vil AARET returnere tallet 2. Hvis regnskapsperioden er et helt regnskapsår, vil AARET returnere tallet 1.

Hvis stiftelsesdato er 1. oktober i regnskapsåret, vil AARET returnere tallet 4. Dette medfører f.eks. at omsetning i de 3 månedene etter stiftelsesdatoen i en formel med omsetning uttrykt med

@_OMS  * AARET

DAGER

DAGER returnerer antall dager i en regnskapsperiode. En hel måned teller som 30 dager.

Dersom stiftelsesdato er angitt i Firmaopplysninger, vil dager telle disse antall dager. Forøvrig vil DAGER returnere tallet 360 for Visma Finale Årsoppgjør eller antall dager i regnskapsperioden for Visma Finale Rapportering.

MVA

Uttrykket returnerer MVA-satsen for regnskapsåret (høy sats, for 2010 er den 25%).

Eksempel:

-KTO3000 * (100+MVA)/100

Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3000.

Med MVA-sats på 25% og saldo på konto 3000 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 125.000.

MVAMAT

Uttrykket returnerer mellomsats for MVA for regnskapsåret (mellomsats for 2010 er 14%)

Eksempel:

-KTO3010 * (100+MVAMAT)/100

Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3010.

Med MVA-sats på 14% og saldo på konto 3010 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 114.000.

MVATRSP

Uttrykket returnerer lav sats for MVA for regnskapsåret (lav sats for 2010 er 8%).

Eksempel:

-KTO3020 * (100+MVATRSP)/100

Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3020.

Med MVA-sats på 8% og saldo på konto 3020 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 108.000.

Se også:

Generelt om formler

Formelreferanser til data i programmet

Regneuttrykk i formler