Søke etter klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Søke etter klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Søking etter klient baserer seg på den kolonnen som sortering er foretatt etter. Dersom annen sortering ikke er valgt, vil nummerorden være aktiv, se ovenfor.

Søking etter klient ut fra navn vil også treffe på tekst midt inne i klientnavn eller i nummerfeltet. Dersom klient 55 ikke finnes, vil f.eks. klient 155 bli funnet hvis klienten er den første som har søketeksten i klientoversikten.

Ved å skrive inn tallet 5, vil første klient med 5 i klientnummeret velges. Hvis man skriver 5 en gang til (55), vil første klient med nummer 55 i klientnummeret bli valgt. Søketeksten vises i skjermbildet i feltet Søketekst:

For sortering etter navn, klikk først på kolonnen Navn for å aktivisere navnesøk. Deretter skrives de(t) første tegn(ene) i navnet på klienten, som illustrert her:

Det er også mulig å sortere og søke etter klienttype og dato ved først å klikke på kolonneoverskriften (klikk en gang for sortering i stigende orden, og to ganger for sortering i synkende orden). Deretter skrives søketeksten inn.